Toimintasuunnitelma

Vuoden 2016 toimintasuunnitelma

TOIMINNAN PERUSTARKOITUS

Riento mahdollistaa toiminnallaan liikunnan monipuolisen harrastamisen Säynätsalossa eri lajeissa sekä harraste- että kilpatasolla. Kun iän myötä siirrytään kilpailullisempaan toimintaan, Riento pyrkii järjestämään mahdollisuuksia alueen muiden seurojen kanssa. Kuitenkin myös vanhemmissa ikäluokissa ja aikuisilla annetaan mahdollisuus puhtaaseen harrastajatason liikuntaan.

Toiminta on jatkuvaa, luotettavaa ja kehittyvää.

TOIMINNAN ARVOPOHJA

Toimintaa suuntaavat perusarvot :

Demokraattisuus, seuran päätöksenteko on avointa ja kohtelee jäseniä tasapuolisesti.

Yhteisöllisyys, seuratyössä hyödynnetään toiminta-ympäristön omaleimaisuutta ja historiaa.

Tasa-arvoisuus, kaikilla on oikeus ja mahdollisuus osallistua seuran toimintaan haluamallaan tavalla.

STRATEGISET TAVOITTEET VUOSILLE 2016-2017
  • Harrastaja- sekä jäsenmäärän kasvu
  • Talouden tasapaino
  • Valmentajien ja vetäjien kouluttaminen
  • Toiminnan monipuolistaminen, lajien yhteistyö sekä yhteistyö koulujen kanssa

Toimenpiteet tavoitteisiin pääsemiseksi:

  • Kerho- ja leiritoiminnan lisääminen
  • Nuorten vetäjien rekrytointi ja palkitseminen
  • Koulujen kerhotoiminta
  • Eri lajien tarjoamat tutustumistapahtumat lapsille