Toimintasuunnitelma

Säynätsalon Riento

TOIMINTASUUNNITELMA 2020

TOIMINNAN PERUSTARKOITUS

Riento mahdollistaa toiminnallaan liikunnan monipuolisen harrastamisen

Säynätsalossa eri lajeissa sekä harraste- että kilpatasolla. Kun iän myötä siirrytään kilpailullisempaan toimintaan, Riento pyrkii järjestämään mahdollisuuksia alueen muiden seurojen kanssa. Yhteistyökumppaneita ovat esimerkiksi opiskelun ja koripallon harjoittelun yhteensovittamiseen pyrkivä JBA, tyttöjalkapallon JyPK sekä poikien jalkapalloon keskittyvä JJK sekä alueen muut junioriseurat eri lajeissa.  Myös vanhemmille junioreille ja aikuisille annetaan mahdollisuus puhtaaseen harrastajatason liikuntaan.

Toiminta on jatkuvaa, luotettavaa ja kehittyvää.

TOIMINNAN ARVOPOHJA

Toimintaa suuntaavat perusarvot :

Demokraattisuus, seuran päätöksenteko on avointa ja kohtelee jäseniä   tasapuolisesti.

Yhteisöllisyys,  seuratyössä hyödynnetään toiminta-ympäristön omaleimaisuutta ja historiaa.

Tasa-arvoisuus,  kaikilla on oikeus ja mahdollisuus osallistua seuran toimintaan haluamallaan tavalla.

STRATEGISET TAVOITTEET VUOSILLE 2020-2021

Harrastaja- sekä jäsenmäärän kasvu

Talouden tasapaino

Valmentajien ja vetäjien kouluttaminen

Toiminnan monipuolistaminen, lajien yhteistyö sekä yhteistyö koulujen kanssa

TOIMENPITEET TAVOITTEISIIN PÄÄSEMISEKSI

Harrastajamäärän kasvu

Kerho- ja leiritoiminnan lisääminen

Nuorten vetäjien rekrytointi ja palkitseminen

Koulujen kerhotoiminta

Eri lajien (kori-, jalka- ja lentopallo sekä yleisurheilu) tarjoamat tutustumistapahtumat lapsille. Esimerkiksi koriskoulu on toiminut jo vuosia. Osallistutaan yhdessä muiden alueen koripalloseurojen kanssa Lauri Markkasen koripallokouluun.

Kokonaan uutena lajina seurassa on käynnistetty petankki, joka toimii kuntoliikunnan yhteydessä. Tulevan kesänä petankissa osallistutaan jo kilpailutoimintaankin ja pyritään järjestämään seuran omat kilpailut.

Uutena lajina käynnistettäneen avantouinti.

Jäsenmäärän kasvu

Jäsenrekisterin ylläpito
Jäsenyyden markkinointi ja yhdistäminen toimintamaksuihin eri lajeissa
Jäsenmaksujen perinnän tehostaminen

Talouden tasapaino

Yhteiset talkoot: Lasten hiihtokilpailut 3/2020, Neste Oil Rally 8/20, Riennon yleisurheilun mestaruuskisat 8/20

Tehostetaan yhteistyökumppaneiden hankintaa tarjoamalla kumppaneille erilaisia vaihtoehtoja yhteiskuntavastuun toteuttamiseksi junioritoiminnan yhteydessä

Talouden seuranta johtokunnassa vähintään kolmannesvuosittain

Valmentajien ja vetäjien kouluttaminen

Lajiliittojen ja TUL:n koulutustarjonnan tehokas hyödyntäminen

Seura osallistuu mahdollisuuksien mukaan koulutettavien kustannuksiin

Toiminnan monipuolistaminen, lajien yhteistyö sekä yhteistyö koulujen kanssa

Uusien lajien ennakkoluuloton esittely, esimerkkinä petankki
Kesäiset liikuntakoulut yleisurheilun pohjalta
Liikuntakerhojen järjestäminen koulujen iltapäivätoimintana

Korostetaan valmentajien, joukkueenjohtajien ja muiden aikuisten toimijoiden vastuuta lasten kasvattamisessa hyviksi ja aktiivisiksi kansalaisiksi

Jatketaan uimakoulutoimintaa, yhteistyössä kaupungin kanssa.

Valmistautuminen seuran 100-vuotisjuhliin

Keväällä 2020 on käynnistetty kirjahanke, jossa teemana on laajemmin lasten ja nuorison liikunta Säynätsalossa. Syksyllä 2020 käynnistetään konkreettiset valmistelut seuran 100-vuotisjuhlavuoden 2022 tapahtumiksi.